ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡನ ಆನೆ

ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡನ ಆನೆ
 ಜುಲೈ 16ನೇ  2017 – ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ | ಸ್ಥಳ : ಭೂಮಿಗೀತ | ನಿರ್ದೇಶನ : ಆರ್‍. ನಾಗೇಶ್| ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸ : ಹೆಚ್.ಕೆ. ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ | ವಸ್ತ್ರವಿನ್ಯಾಸ : ಮಹದೇವ್ | ರಂಗ ನಿರ್ವಹಣೆ : ಪ್ರಮಿಳಾ ಬೆಂಗ್ರೆ, ಶಶಿಕಲಾ ಬಿ.ಎನ್  

ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ www.bloomtickets.com

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ