ಸದಾರಮಾ ನಾಟಕಂ

ಸದಾರಮಾ ನಾಟಕಂ

ಸದಾರಮಾ ನಾಟಕಂ ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಕ, ಬೆಳ್ಳಾವೆ ನರಹರಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಿರಚಿತ, ಸದಾರಮಾ ನಾಟಕಂ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ : ಶ್ರೀ ವೈ. ಎಂ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ (ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪನಿಯ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಮಾಸ್ಟರ್) ಸದಾ ರಮ್ಯಂ ಸದಾರಮಂ ಬೆಳ್ಳಾವೆ ನರಹರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಯಾವ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಟಕ ಬರೆದರೋ? ಇಂದಿಗೂ,...