ಚಿಣ್ಣರಮೇಳ-2019
ಅಂಗುಲಹುಳದ ಅನಂತಯಾನ

ಚಿಣ್ಣರಮೇಳ-2019
Chinnaramala 2019
ಬಹುರೂಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕೋತ್ಸವ 2019
Bahuroopi National Theatre Festival 2019
ರಂಗಾಯಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಬಾಯಿ ಕದಂ, ಉಪ ನಿರ್ದೇಶರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಮಠಪತಿ, ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ
ರಂಗಾಯಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಬಾಯಿ ಕದಂ, ಉಪ ನಿರ್ದೇಶರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಮಠಪತಿ, ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ
Invitation (1)-1
Invitation (1)-2

ಬಹುರೂಪಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಹುಭಾಷಾ ನಾಟಕೋತ್ಸವ-2017

  15-1-2017 (4)  
13-1-2017 (4)
 

15-1-2017 (16)

 

17-1-2017 (10)

 

15-1-2017 (11)

16-1-2017 (13)
15-1-2017 (22)
17-1-2017 (16)
15-1-2017
17-1-2017
16-1-2017 (12)
17-1-2017 (34)
17-1-2017 (34)

ಹಸಿರು ದಸರಾ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜು ರಂಗೋತ್ಸವ 2016

 ಹವ್ಯಾಸಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ 2016

 

ಅನಿಕೇತನ ಚಿನ್ನರ ಮೇಳ 2016

ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಜರ್

ಬಹುರೂಪಿ 2016

ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶೇಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್

ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶೇಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್

navaratri_thumb

 ನವರಾತ್ರಿ ರೈತೋತ್ಸವ 2015

ರಂಗಭೀಷ್ಮ ಬಿ.ವಿ.ಕಾರಂತ ಕಾಲೇಜು ರಂಗೋತ್ಸವ 2015

 ರಂಗಾಯಣ ಬೆಳ್ಳಿ ರಂಗಪಯಣ

ಹವ್ಯಾಸಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ 2015

ಚಿನ್ನರ ಮೇಳ 2015

ಬಹುರೂಪಿ 2015

ಹಳೆಯ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳು