ರಂಗಾಯಣದ ಭಾರತೀಯ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಕಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಸೇರ ಬಯಸುವವರು ರಂಗಶಾಲೆಯ ಪ್ರವೇಶದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:22-06-2017 ರಿಂದ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್

Rangayana, Vinoba Road,
Kalamandira, Mysore – 570009


ರಂಗಾಯಣ

ವಿನೋಬಾ ರಸ್ತೆ,  ಕಲಾಮಂದಿರ
ಮೈಸೂರು 570009

ದೂರವಾಣಿ : 0821-2512639

ಇಮೇಲ್ : rangayanamysore@gmail.com