ರಂಗಾಯಣದ ಭಾರತೀಯ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಕಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಸೇರ ಬಯಸುವವರು ರಂಗಶಾಲೆಯ ಪ್ರವೇಶದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:22-06-2017 ರಿಂದ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ರಂಗಾಯಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಅರ್ಚನಾ ಕ.ಆ.ಸೇ

ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಸಂಪರ್ಕ
0821 2512639
rangayanamysore@gmail.com

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ದಯಾನಂದ ಕ.ಆ.ಸೇ
2016 – 2017
ಹೆಚ್. ಜನಾರ್ಧನ (ಜನ್ನಿ)
2013- 2016

ಶ್ರೀ ರಾಜಾರಾಮ್
2011 – 2013

ಶ್ರೀ ಲಿಂಗದೇವರು ಹಳೆಮನೆ
2009 – 2010

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ. ಜಯಶ್ರೀ
2008 – 2009

ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರರಾವ್ ಜಂಬೆ
2004 – 2008


ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ
2002 – 2004

 


ಶ್ರೀ ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ
1997 – 2002