ರಂಗಾಯಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ ಅಡ್ಡಂಡ ಕಾರಿಯಪ್ಪ

ಸಂಪರ್ಕ
0821 2512639
rangayanamysore@gmail.com

ರಂಗಾಯಣದ ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗಿರಥಿ ಬಾಯಿ

2017-2019

ಹೆಚ್. ಜನಾರ್ಧನ (ಜನ್ನಿ)
2013- 2016
ಶ್ರೀ ರಾಜಾರಾಮ್
2011 – 2013
ಶ್ರೀ ಲಿಂಗದೇವರು ಹಳೆಮನೆ
2009 – 2010
ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ. ಜಯಶ್ರೀ
2008 – 2009
ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರರಾವ್ ಜಂಬೆ
2004 – 2008
ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ
2002 – 2004

 

ಶ್ರೀ ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ
1997 – 2002