To book ಬಹುರೂಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕೋತ್ಸವ tickets online please visit "www.bloomtickets.com"

ರಂಗಾಯಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎ. ದಯಾನಂದ ಕ.ಆ.ಸೇ

ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಸಂಪರ್ಕ
0821 2512639
rangayanamysore@gmail.com

ಶ್ರೀ ರಾಜಾರಾಮ್
2011 – 2013

ಶ್ರೀ ಲಿಂಗದೇವರು ಹಳೆಮನೆ
2009 – 2010

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ. ಜಯಶ್ರೀ
2008 – 2009

ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರರಾವ್ ಜಂಬೆ
2004 – 2008


ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ
2002 – 2004

 


ಶ್ರೀ ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ
1997 – 2002