ರಂಗಾಯಣದ ಭಾರತೀಯ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಕಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಸೇರ ಬಯಸುವವರು ರಂಗಶಾಲೆಯ ಪ್ರವೇಶದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:22-06-2017 ರಿಂದ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ರಂಗಾಯಣದ ಕಲಾವಿದ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗ

ಬಿ.ಎನ್.ಶಶಿಕಲಾ

ಬಿ.ಎನ್.ಶಶಿಕಲಾ

ಕಲಾವಿದರು

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ ನಾರ್ಣಕಜೆ

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ ನಾರ್ಣಕಜೆ

ಕಲಾವಿದರು

ನಂದಿನಿ. ಕೆ.ಆರ್

ನಂದಿನಿ. ಕೆ.ಆರ್

ಕಲಾವಿದರು

ಎಸ್. ರಾಮನಾಥ್

ಎಸ್. ರಾಮನಾಥ್

ಕಲಾವಿದರು

ವಿನಾಯಕ ಭಟ್ ಹಾಸಣಗಿ

ವಿನಾಯಕ ಭಟ್ ಹಾಸಣಗಿ

ಕಲಾವಿದರು

ಗೀತಾ ಎಂ.ಎಸ್

ಗೀತಾ ಎಂ.ಎಸ್

ಕಲಾವಿದರು

ಮಹದೇವ

ಮಹದೇವ

ಕಲಾವಿದರು

ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಶೇಖ್

ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಶೇಖ್

ಕಲಾವಿದರು

ಎಸ್. ರಾಮು

ಎಸ್. ರಾಮು

ಕಲಾವಿದರು

ಹುಲಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ

ಹುಲಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ

ಕಲಾವಿದರು

ಪ್ರಮೀಳಾ ಬೇಂಗ್ರೆ

ಪ್ರಮೀಳಾ ಬೇಂಗ್ರೆ

ಕಲಾವಿದರು

ಸಂತೋಷಕುಮಾರ್ ಕುಸನೂರ್

ಸಂತೋಷಕುಮಾರ್ ಕುಸನೂರ್

ಕಲಾವಿದರು

ಜಗದೀಶ ಮನವಾರ್ತೆ

ಜಗದೀಶ ಮನವಾರ್ತೆ

ಕಲಾವಿದರು

ಮೈಮ್ ರಮೇಶ್

ಮೈಮ್ ರಮೇಶ್

ಕಲಾವಿದರು

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಿರೇಮಠ

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಿರೇಮಠ

ಕಲಾವಿದರು

ಸರೋಜ ಹೆಗಡೆ

ಸರೋಜ ಹೆಗಡೆ

ಕಲಾವಿದರು

ಹೆಚ್.ಕೆ. ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್

ಹೆಚ್.ಕೆ. ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್

ವಿನ್ಯಾಸಕಾರರು

ಅಂಜುಸಿಂಗ್

ಅಂಜುಸಿಂಗ್

ಸಮರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು