ರಂಗಾಯಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಬಾಯಿ ಕದಂ, ಉಪ ನಿರ್ದೇಶರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಮಠಪತಿ, ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ
ರಂಗಾಯಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಬಾಯಿ ಕದಂ, ಉಪ ನಿರ್ದೇಶರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಮಠಪತಿ, ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ

Invitation (1)-1

Invitation (1)-2

ಬಹುರೂಪಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಹುಭಾಷಾ ನಾಟಕೋತ್ಸವ-2017

  15-1-2017 (4)  

13-1-2017 (4)

 

15-1-2017 (16)

 

17-1-2017 (10)

 

15-1-2017 (11)

16-1-2017 (13)


15-1-2017 (22)

17-1-2017 (16)

15-1-2017

17-1-2017

16-1-2017 (12)

17-1-2017 (34)

17-1-2017 (34)

ಹಸಿರು ದಸರಾ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜು ರಂಗೋತ್ಸವ 2016

 ಹವ್ಯಾಸಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ 2016

 

ಅನಿಕೇತನ ಚಿನ್ನರ ಮೇಳ 2016


ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಜರ್


ಬಹುರೂಪಿ 2016


ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶೇಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್

ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶೇಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್

navaratri_thumb

 ನವರಾತ್ರಿ ರೈತೋತ್ಸವ 2015


ರಂಗಭೀಷ್ಮ ಬಿ.ವಿ.ಕಾರಂತ ಕಾಲೇಜು ರಂಗೋತ್ಸವ 2015


 ರಂಗಾಯಣ ಬೆಳ್ಳಿ ರಂಗಪಯಣ


ಹವ್ಯಾಸಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ 2015


ಚಿನ್ನರ ಮೇಳ 2015


ಬಹುರೂಪಿ 2015


ಹಳೆಯ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳು