To book ಬಹುರೂಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕೋತ್ಸವ tickets online please visit "www.bloomtickets.com"

ಹವ್ಯಾಸಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ

ರಂಗಾಯಣ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ರಜೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಂಗಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಂತರಗೊಳಿಸುವ ದೃಷಿಯಿಂದ ಹವ್ಯಾಸಿ ತಂಡಗಳಿಂದ ವಾರಾಂತ್ಯ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ತಂಡಗಳೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಷ್ಮ ರಂಗೋತ್ಸವವೆಂಬ ಹೆಸರಿದ್ದರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ತಜ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.