ಮೈಸೂರು ರಂಗಾಯಣವು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಚಿಣ್ಣರಮೇಳವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:13-04-2019 ರಿಂದ 11-05-2019 ರವರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ರಂಗಾಯಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 2019 ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ 7 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿದ ಮತ್ತು ಈ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ 14 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ.

ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ರಂಗದರ್ಶನಂ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಚುನಾವಣಾ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಂಗಾಯಣವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ’ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರಂಗ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ 2ನೇ ಹಂತದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಂತರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ರಂಗಪ್ರೇಮಿಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿದೆ.
ಸಂಚಾರಿ ರಂಗ ತಂಡದ ರಂಗಪಯಣ‌