ಆರ್ಕೇಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಕ್ – ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಹಸನ

(ಫಿಲಿಪ್ ಸಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್ ಪ್ರೇರಿತ)


ರಚನೆ : ಎಸ್. ರಾಮನಾಥ
ಸಂಗೀತ : ಶ್ರೀನಿವಾಸಭಟ್ (ಚೀನಿ), ರಾಘವ ಕಮ್ಮಾರ್
ಕಲೆ, ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸ: ಹೆಚ್.ಕೆ. ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್
ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ : ಚಂದ್ರದಾಸನ್
2019 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರಂದು ಸಂಜೆ 6:30 ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ: ಭೂಮಿಗೀತ

ಬಹುರೂಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕೋತ್ಸವ-2020

ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ನಾಟಕಗಳ ಆಹ್ವಾನ

Bahuroopi National Theatre Festival 2020

Applications Invited