ಬಹುರೂಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕೋತ್ಸವ 2020
Bahuroopi National Theatre Festival 2020


ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಕಥಾಪ್ರಸಂಗ
(ಅವಧಿ 2 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ)
ತಂಡ: ಜಿ.ಪಿ.ಐ.ಇ.ಆರ್, ಮೈಸೂರು
ರಚನೆ: ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್
ನಿರ್ದೇಶನ: ಮೈಮ್ ರಮೇಶ್

ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಕ್ಕೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

ನಮ್ಮ ತಂಡದಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ.

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ!